Bine ați venit !

IstrițaCultura pomilor în ținuturile Buzăului este o îndeletnicire de bază a locuitorilor din zona de deal și de munte, ale carei începuturi se pierd în negura vremurilor.

Primele atestări documentare provin de la șfârșitul sec. al XIV lea. În 1595, Walter Baltazar (istoriograful vieții și domniei lui Mihai Viteazul) scrie despre desimea satelor între Brăila-Buzău-București și alte ținuturi de sub munte care „erau avute în tot felul de fructe și vin asemenea celor din Polonia Mare și din multe provincii ale Germaniei“.

În 1693, Bacsici scria despre pomii din Țara Românească, unde se regasesc și ținuturile Buzăului: „Regiunile din vecinătățile munților produc cantități așa de mari de tot felul de fructe, de pere și de prune, ca e de mirare. În multe locuri se găsesc adevărate păduri de pomi roditori pe care nu le pazește nimeni”. Dispunând de condiții pedoclimatice favorabile, pomicultura s-a dezvoltat permanent în această zonă geografică a țării.

Anul 1893 marchează începutul istoriei zbuciumate a pepinierei Istrița așa încât astăzi după 120 ani putem vorbi de tradiție și continuitate în producerea materialului săditor pomicol.