Pepiniera IstritaPepiniera Istrița este situată pe paralela 45° 29′ latitudine nordică şi pe meridianul 26° 34′ longitudine estică, la altitudinea de 134 m, pe teritoriul comunei Săhăteni, judeţul Buzău.

Climatul este semi-umed, destul de călduros. Temperatura medie anuală este în jur de 11,3°C, vara în jur de 23°C şi iarna în jur de 0°C, temperaturile medii lunare înregistrând valori negative numai în lunile ianuarie-martie.

Media anuală a precipitaţiilor însumează circa 500 mm.

Solurile din cadrul pepinierei Istrita asigura cantitatea de elemente nutritive necesare unor productii bune.

Apa freatică constituie o pânză continuă la adâncimea de circa 6 m.

Distanţele care o despart de centrele urbane mai importante sunt de 105 km faţă de Bucureşti şi 25 km faţă de Municipiul Buzău. Suprafaţa pepinierei se încadrează în regiunea de câmpie care începe de la poalele Dealurilor Subcarpatice (Dealu Mare), imediat sub Dealul Istriţa şi uneşte această zonă cu Câmpia Bărăganului.

De la Istrita s-au livrat an de an pomi din categorii biologice superioare, care se regăsesc în miile de hectare de plantații pomicole înființate atât în județul Buzău, cât și în alte județe.

Pepiniera Istrița este o subunitate a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, care are ca activitate de bază producerea și comercializarea pomilor fructiferi din toate speciile care sunt adaptate condițiilor pedoclimatice din România.

Concomitent Istrița dispune și de plantații pomicole intensive și superintensive. Principalele specii plantate pentru producția de fructe sunt mărul, prunul și cireșul.

Istrița colaborează cu pepiniera Vitroplant Italia și CAV Faenza Italia, care ne asigură, la cerere, material săditor initial din categorii biologice superioare a căror calitate este garantată de sistemele de certificare cele mai riguroase, obligatorii în Uniunea Europeană.

Pepiniera Istrița oferă și servicii de consultanță tehnică privind plantarea pomilor, înființarea și întreținerea plantațiilor pomicole. Specialiștii săi dispun de o experiență în domeniu de peste 25 de ani.

Pepiniera Istrița testează în loturile demonstrative din fermă cele mai noi soiuri (românești și străine) din toate speciile pomicole (măr, păr, prun, cais, piersic, nectarin, cireș, vișin). Soiurile care se dovedesc a fi valoroase sunt înmulțite în pepinieră.

Pepiniera Istrița garantează calitatea și autenticitatea materialului săditor pomicol. Activitatea de producție este supusă controlului și monitorizării Inspectoratului Teritorial pentru Controlul Calității Semințelor și Materialului Săditor și a Unității Fitosanitare Buzău.

După reintegrarea în structurile Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Istrița trăiește o nouă tinerețe. Cu toate încercările prin care a trecut, în îndelungata sa istorie, aceasta „Doamnă” a pomiculturii Românești și-a păstrat mereu un spirit viu și un dinamism perpetuat de generații și generații de truditori ai horticulturii.

Istrita harta