Pepiniera Istrița și ferma pomicolă își desfășoară activitatea în două sectoare de bază:

 • producere și comercializare de material săditor pomicol;
 • producere și comercializare de fructe din speciile pomicole: măr, prun, cireș.

Ca unitate cu profil pomicol, își propune realizarea următoarelor obiective:

 1. Restructurarea patrimoniului pomicol. Analizând potențialul natural de producție (climă, sol, regim de insolație) vor fi avute în vedere:
  • extinderea culturii speciilor pomicole care întrunesc la Istrița cele mai bune condiții de creștere și dezvoltare: prunul, cireșul, vișinul, mărul și părul;
  • continuarea înființării de livezi superintensive, cu densități mari de pomi (prun și cireș cca. 1250 pomi/ha, măr cca. 3000 pomi/ha, păr și vișin cca. 2000 pomi/ha);
  • aplicarea unor tehnologii moderne: irigarea prin picurare, tăieri în verde, forme de coroană care să pună în valoare potențialul productiv al speciilor și noile tipuri de plantații
 2. Modernizarea pepinierei pomicole, prin:
  • generalizarea irigării prin picurare și fertirigării;
  • erbicidarea în școala de pomi;
  • extinderea tehnologiilor noi pepinieristice (producerea pomilor cu ramuri anticipate de tip Knip);
  • producerea de material săditor la containere în vederea valorificării sale tot timpul anului.
 3. Activitatea de cercetare va fi conectată obiectivelor Centrului de Cercetare pentru Pomicultură Integrată.
 4. Extensia și transferul tehnologic. Se va avea în vedere:
  • integrarea și corelarea acțiunilor din acest domeniu cu cele ale catedrei de pomicultură;
  • extinderea loturilor demonstrative;
  • diversificarea formelor de extensie specifice (publicații de popularizare, pliante, etc.)
  • cooperarea cu stațiunile de cercetare – dezvoltare din domeniul pomiculturii